JSME ČLENY:

Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Patička

Firemní kultura (hodnoty)

Firemní kultura představuje v každé firmě určitý zažitý přístup k lidem, styl jednání a respektování pravidel, jejichž zavedení je relativně dlouhodobá záležitost. Právě firemní kultura je do značné míry měřítkem spokojenosti zaměstnanců, ale reprezentuje i firmu navenek.

Mnohé firmy mají vymezený rámec chování pro pracovníky na všech pozicích, který má být vodítkem pro jejich postoje. Tak si firma určuje směr a stanovuje firemní hodnoty. Zásadní otázkou je potom ztotožnění zaměstnanců i managementu s těmito hodnotami.

Programy, které jsou zaměřeny na firemní hodnoty, často představují  výrazný posun v akceptaci těchto hodnot a celkovou kultivaci firemní kultury. Na kurzu pracujeme například s hodnotami tak, že jednotlivé aktivity připomínají základní firemní nastavení. Dalším stupněm je poté diskuse nad konkrétními hodnotami, případně jejich vytváření nebo předefinování.

Častým cílem těchto programů je, aby si firemní hodnoty nadefinovalo vedení a zaměstnanci společně. Pak je velmi pravděpodobné, že tyto hodnoty vezmou všichni za svoje vlastní a budou se jimi skutečně řídit. 

Příklad programu: V prběhu programu je připraveno několik odlišných aktivit na různých stanovištích, přičemž každé stanoviště představuje konkrétní aktivitu. (Např. Týmové lyže - spolupráce, Trapézový skok - odvaha,  modelování masky z hlíny - kreativita, klávesnice - hra s důrazem na společnou domluvvu - komunikace.....)

Copyright © 2012 inspira-teambuilding.cz | Mapa stránek
Tvorba webových stránek & cms od NewLogic