JSME ČLENY:

Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Patička

SYNERGIE A SPOLUPRÁCE

Každá firma je závislá na lidech. Lidé ve firmě společně vytvářejí pracovní týmy a v jejich rámci spolu komunikují a spolupracují.  Pro rozvoj týmu je klíčová vzájemná důvěra a otevřenost stejně jako sdílení společných hodnot. Dobrý tým je výrazně efektivnější, než když jednotlivé projekty řeší individuálně jednotliví zaměstnanci.

Rozvoj týmu ve své podstatě znamená nejen rozvoj vztahů, komunikace a spolupráce, ale také individuální rozvoj každého člena týmu jako osobnosti. 

Program staví na zážitku a modelových situacích, které mohou nabídnout cenný materiál z hlediska dalšího rozvoje týmu i jednotlivců. Zažijeme úspěch, ale uvědomíme si i chyby. Podstatná a cenná bude zpětná vazba, kterou si účastníci navzájem mohou poskytnout. 

Základním předpokladem je kvalitní a zkušený lektor a také vzájemný respekt mezi účastníky navzájem. 

Příklad hry:

Outlook - outdoorová hra, která simuluje problémy v komunikaci a jednání se zákazníkem. Tým představuje fiktivní firmu, která má splnit zakázky zákazníků (vybraných účastníků). Skupina je potom rozdělena na jednotlivá oddělení, která mají rozdílné pravomoci a do procesu plnění se zapojují v různých fázích, přičemž je práce každého oddělení pro výsledek nezbytná. Je třeba pracovat s danými zásobami a omezenými možnostmi komunikace. Po hře následuje rozbor z pohledu externích zákazníků. 

 

Copyright © 2012 inspira-teambuilding.cz | Mapa stránek
Tvorba webových stránek & cms od NewLogic